lichaamsdeel op bestelling
Waar laat je je prothese
als je deze niet draagt?
Nieuwe ledematen van
prothesedragers in hun
huiselijke omgeving.
Gepubliceerd in Volkskrant Magazine
9 juni 2007Herman
44 jaar
motorongeval