Heidy
29 jaar
scooterongeval

lichaamsdeel
op bestelling

Waar laat je je prothese
als je deze niet draagt?
Nieuwe ledematen van
prothesedragers in hun
huiselijke omgeving.
Gepubliceerd in Volkskrant Magazine 9 juni 2007


© marlies swinkels